DẦU NHỚT GRESSOL_DẦU NHỜN HÀNG ĐẦU TẠI ĐỨC
DẦU NHỚT GRESSOL_DẦU NHỜN HÀNG ĐẦU TẠI ĐỨC
Mọi năm, vào thời điểm này, công tác cung ứng điện đã qua giai đoạn căng thẳng bởi đã vào mùa mưa lũ. Nhưng tại thời điểm này của năm nay, các hồ thủy điện lớn của cả nước lại trong tình trạng thiếu nước.
Có vẻ như là tình hình cung ứng điện hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn khi mà theo tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nước ở các hồ thuỷ điện đang ở mức rất thấp và đe dọa cung ứng điện cho năm 2011. Hầu hết các hồ thủy điện khu vực miền Trung và Tây Nguyên như A Vương, Sông Hinh, Pleikrong, Yaly… đều đã sát mực nước chết cả rồi. Đã thế, hồ Hòa Bình tổng lượng nước về cả năm 2010 chỉ đạt khoảng 34 tỷ m3, thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 22,5 tỷ m3. Có nghĩa là dù đã chạy 8 tổ máy nhưng sản lượng điện của Hòa Bình cũng chỉ phát được 32-36 triệu kWh một ngày thay vì 42 triệu kWh một ngày như mọi năm.