DẦU NHỚT GRESSOL_DẦU NHỜN HÀNG ĐẦU TẠI ĐỨC

Dầu nhớt xe máy

Speed 2T-API TC JASO FB

Gressol Speed 2T API TC JASO FB Nhớt xe máy hai thì   Nhớt xe máy hai thì chất lượng cao được pha chế với hệ phụ gia ít tro đặc biệt. Pha sẵn với dung môi có độ bay hơi thấp, ít mùi để dễ dàng hòa lẫn với xăng ở mọi nhiệt độ.  Sử dụng cho các động cơ yêu cầu nhớt đạt cấp hiệu năng JASO FB.

Speed 2T-API TC JASO FC

Gressol Speed 2T API TC JASO FC Nhớt xe máy hai thì Nhớt xe máy hai thì chất lượng cao được pha chế với hệ phụ gia ít tro đặc biệt. Pha sẵn với dung môi có độ bay hơi thấp, ít mùi để dễ dàng hòa lẫn với xăng ở mọi nhiệt độ.  Sử dụng cho các động cơ yêu cầu nhớt đạt cấp hiệu năng JASO FC.

Speed 3301-10W40 SG MB

Gressol Speed 4T-SAE 10W-40 SG JASO MB   Nhớt xe máy tay ga hiệu năng siêu việt Mang lại sự linh hoạt cho xe khi vận hành và duy trì được hiệu năng trong định kỳ kéo dài. Sản phẩm giữ cho các bộ phận quan trọng của động cơ luôn sạch trong quá trình vận hành nhằm bảo vệ và kéo dài tuổi thọ động cơ. Gressol Speed 4T SAE 10W-40 SG JASO MB được thiết kế cho xe máy tay ga và đặc biệt thích hợp cho các loại xe của Nhật có công suất riêng lớn, hiệu năng cao và vận hành trong các điệu kiện khắc nghiệt.  

Speed 3303-15W40 SG MA

GRESSOL SPEED 3303 4T SAE 15W40 API SL JASO MB   Nhớt xe máy Bốn thì chất lượng cao.   Là một nhãn hiệu dầu nhớt xe máy tay ga mới của HD Lubricants mang lại sự linh hoạt cho xe khi vận hành và duy trì được hiệu năng trong định kỳ kéo dài. Sản phẩm giữ cho các bộ phận quan trọng của động cơ luôn sạch trong quá trình vận hành nhằm bảo vệ và kéo dài tuổi thọ động cơ.  Được thiết kế cho xe máy tay ga và đặc biệt thích hợp cho các loại xe của Nhật có công suất riêng lớn, hiệu năng cao và vận hành trong các điệu kiện khắc nghiệt.

Speed 3305-15W40 SG MA2

GRESSOL SPEED 3305 4T SAE 15W40 API SG JASO MA/MA2   Nhớt xe máy bốn thì chất lượng cao.   Là một nhãn hiệu dầu nhớt xe máy mới dành cho xe số của HD Lubricants mang lại sự linh hoạt cho xe khi vận hành và duy trì được hiệu năng trong định kỳ kéo dài. Sản phẩm giữ cho các bộ phận quan trọng của động cơ luôn sạch trong quá trình vận hành nhằm bảo vệ và kéo dài tuổi thọ động cơ.  Được thiết kế cho xe máy số và đặc biệt thích hợp cho các loại xe của Nhật có công suất riêng lớn, hiệu năng cao và vận hành trong các điệu kiện khắc nghiệt.

Speed 3306-10W40 SM MB

Gressol Speed 4T-SAE 10W-40 SM JASO MB Nhớt xe máy tay ga hiệu năng siêu việt   Mang lại sự linh hoạt cho xe khi vận hành và duy trì được hiệu năng trong định kỳ kéo dài. Sản phẩm giữ cho các bộ phận quan trọng của động cơ luôn sạch trong quá trình vận hành nhằm bảo vệ và kéo dài tuổi thọ động cơ. Gressol Speed 4T-SAE 10W-40 SM JASO MB được thiết kế cho xe máy tay ga và đặc biệt thích hợp cho các loại xe của Nhật có công suất riêng lớn, hiệu năng cao và vận hành trong các điệu kiện khắc nghiệt.

Speed 3314-15W40 SN MA

Gressol Speed 3314 4T SAE 15W40 SN JASO MA/MA2 Nhớt xe máy bốn thì chất lượng cao     Dầu nhớt xe máy chất lượng cao, đa cấp và đa chức năng, được pha chế đặc biệt để sử dụng cho động cơ, ly hợp và hộp số của xe máy 4 thì yêu cầu loại nhớt đạt được các tiêu chuẩn JASO MA/MA2 và API SN trở lên.

Speed 3316-20W40 SG MA

Gressol Speed 3316 SAE 20W40 API SG JASO MA Nhớt xe máy bốn thì chất lượng cao Dầu nhớt xe máy chất lượng cao, đa cấp và đa chức năng, được pha chế đặc biệt để sử dụng cho động cơ, ly hợp và hộp số của xe máy 4 thì yêu cầu loại nhớt đạt được các tiêu chuẩn JASO MA và API SG.

Speed 3316A-20W40 SG MA

Gressol Speed 3316A SAE 20W40 API SG JASO MA/MA2 Nhớt xe máy bốn thì chất lượng cao   Dầu nhớt xe máy chất lượng cao, đa cấp và đa chức năng, được pha chế đặc biệt để sử dụng cho động cơ, ly hợp và hộp số của xe máy 4 thì yêu cầu loại nhớt đạt được các tiêu chuẩn JASO MA và API SG.

Speed 3318-20W50 SG MA

Gressol Speed 3318 SAE 20W50 API SG JASO MA/MA2 Nhớt xe máy bốn thì chất lượng cao   Dầu nhớt xe máy chất lượng cao, đa cấp và đa chức năng, được pha chế đặc biệt để sử dụng cho động cơ, ly hợp và hộp số của xe máy 4 thì yêu cầu loại nhớt đạt được các tiêu chuẩn JASO MA và API SG.