DẦU NHỚT GRESSOL_DẦU NHỜN HÀNG ĐẦU TẠI ĐỨC

Dầu thủy lực

Gressol Active 6601 ISO VG 46 MP

Gressol Active 6601 ISO VG 46 MP Dầu thuỷ lực công nghiệp chất lượng cao   Dầu Gressol Active 46 MP có tính  năng bảo vệ ưu hạng trong sản xuất và vận hành các thiết bị thuỷ lực trong nhà máy hoặc các thiết bị di động. Chống lại sự phân hủy do nhiệt hoặc do các ứng suất cơ học gây ra, ngăn ngừa sự hình thành các cặn bám và làm giảm hiệu suất của hệ thống hoặc thiết bị.

Gressol Active 6602 ISO VG 46 AW

Gressol Active ISO VG 46 AW Dầu thủy lực chống mài mòn  Dầu thủy lực chống mài mòn (Anti Wear) được pha chế với công thức đặc biệt, chuyên sử dụng cho các hệ thống thủy lực hoạt động với cường độ làm việc cao

Gressol Active 6603 ISO VG68 AW

Gressol Active ISO VG68 AW Dầu thủy lực chống mài mòn  Dầu thủy lực chống mài mòn (Anti Wear) được pha chế với công thức đặc biệt, chuyên sử dụng cho các hệ thống thủy lực hoạt động với cường độ làm việc cao

Gressol Active 6604-100 AW

Gressol Active ISO VG100 AW Dầu thủy lực chống mài mòn  Dầu thủy lực chống mài mòn (Anti Wear) được pha chế với công thức đặc biệt, chuyên sử dụng cho các hệ thống thủy lực hoạt động với cường độ làm việc cao.

Gressol Active 6605-32 HVI

Gressol Active ISO VG32 HVI Dầu thủy lực công nghiệp cho phạm vi nhiệt độ rộng    Là dầu thủy lực chất lượng cao, sử dụng công nghệ độc đáo, kiểm soát độ nhớt tuyệt hảo dưới ứng suất cơ học và trên phạm vi nhiệt độ rộng. Dầu này cung cấp tính năng bảo vệ tuyệt hảo trong hầu hết các thiết bị di động và những ứng dụng khác chịu được mọi phạm vi nhiệt độ vận hành hoặc môi trường rộng hơn.

Gressol Active 6606-46 HVI

Gressol Active ISO VG46 HVI Dầu thủy lực công nghiệp cho phạm vi nhiệt độ rộng    Là dầu thủy lực chất lượng cao, sử dụng công nghệ độc đáo, kiểm soát độ nhớt tuyệt hảo dưới ứng suất cơ học và trên phạm vi nhiệt độ rộng. Dầu này cung cấp tính năng bảo vệ tuyệt hảo trong hầu hết các thiết bị di động và những ứng dụng khác chịu được mọi phạm vi nhiệt độ vận hành hoặc môi trường rộng hơn.