DẦU NHỚT GRESSOL_DẦU NHỜN HÀNG ĐẦU TẠI ĐỨC

MỠ CÔNG NGHIỆP

Gressol Grease MP2

Gressol Grease MP2 Mỡ đa dụng chất lượng cao NGLI 2   Gressol Grease MP1, 2 và 3 là loại mỡ đa dụng trên cơ sở chất làm đặc gốc xà phòng lithium được tăng cường chất chống oxi hóa, chống mài mòn, chống gỉ sét. Bảo vệ hiệu quả trong môi trường khắc nghiệt.

Gressol Grease MP3

Gressol Grease MP3 Mỡ đa dụng chất lượng cao NGLI 3   Gressol Grease MP1, 2 và 3 là loại mỡ đa dụng trên cơ sở chất làm đặc gốc xà phòng lithium được tăng cường chất chống oxi hóa, chống mài mòn, chống gỉ sét. Bảo vệ hiệu quả trong môi trường khắc nghiệt.

Gressol Grease EP3

Gressol Grease EP3 Mỡ chịu tải cực áp chất lượng cao NGLI 3   Gressol Grease EP 1, 2 và 3 là loại mỡ đa dụng trên cơ sở chất làm đặc gốc xà phòng lithium được tăng cường chất chống oxi hóa, chống mài mòn, chống gỉ sét. Bảo vệ hiệu quả trong môi trường khắc nghiệt. Được chế tạo từ dầu khoáng chất lượng cao và chất làm đặc đặc biệt, và các phụ gia chịu cực áp giúp chống lại sự ăn mòn mài mòn và oxy hóa. Thành phần của mỡ Gressol Grease EP có chứa phụ gia rắn để chịu tải va đập.